EĞİTSEL OYUNLAR:  HÜCRE MODELİ

Nazım Akcan İlköğretim Okulu'nda 6. Sınıf öğrencilerine "Hücre Konusu" ile ilgili eğitsel oyun oynatılarak öğrenmenin kalıcılığı sağlanmaya çalışılmıştır.

Öğrenciler ilk olarak, her bir hücre organelinin adlarını kağıtlara yazmıştır.

İkinci aşamada, öğrencilerin hazırladıkları organel isimlerini üzerlerine iğnelemeleri ile her birinin bir organeli temsil etmesi sağlanmıştır.

Daha sonra, öğrenciler bahçeye çıkartılmış ve hücre modeli oluşturulmuştur.

Öğretmen, hücrenin merkezinde hücre çekirdeğini temsil etmiş, öğrenciler de çevresinde hücrenin diğer organellerini meydana getirmişlerdir.

Son aşamada, her bir organeli temsil eden öğrenciye rol aldıkları organelin görevleri sorularak konunun kavranması sağlanmıştır.