YAYINLAR


Yayınlar PDF formatındadır. Görüntülenebilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir.

Programın en son versiyonunu yüklemek için lütfen buraya tıklayın.


               Tam metnine ulaşamadığınız çalışmaları naimuzun@yahoo.com adresine yazarak edinebilirsiniz. Güncelleme devam etmektedir.

Hakemlİ dergİlerde yayınlanan makaleler:

   

 

Kongre ve sempozyumlarda sunulan bİldİrİler:

 • Uzun, N. (2016). Türkiye'de Fen Öğretmenlerine Yönelik Proje Örnekleri (Oral Presentation), International Science and Technology Conference, 3-6 Ekim 2016, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara.

 • Karatay, A., Uzun, N. & Doğru, A. (2016). Öğrencilerin Tohum Elde Etme, Saklama ve Yetiştirmelerine Yönelik Bir Çalışma (Sözlü Sunum), 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28–30 Eylül 2016, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

 • Uzun, N. & Keleş, Ö. (2016). Investigation of the Correlation between Secondary School Students’ Science Learning Skills and Levels of Curiosity about Science Topics in Relation to Some Independent Variables (Oral Presentation), International Conference on Education and Psychology and Society, August 25-27, 2016, Tokyo, Japan.

 • Erol, H. & Uzun, N. (2015). 5.Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri: Bir Köy Okulu Örneği (Sözlü Sunum), International Conference on Primary Education, 08-10 Ekim 2015, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.

 • Gündoğan, F. & Uzun, N. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Eğitimine İlişkin Beklentileri (Poster), 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-18 Nisan 2015, Niğde Üniversitesi, Niğde.

 • Erol, H. & Uzun, N. (2015). Köy Okullarında Çevre Eğitimi Uygulamaları: Temiz Okul Temiz Köy Temiz Dünya Projesi Örneği (Sözlü Sunum), 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

 • Sağlam, N., Uzun, N., Atlı, K., Saraç, C. & Sağlam, S. (2015). The Relationship between Students’ Ecocentric, Anthropocentric and Antipathic Attitudes towards the Environment and their Academic Achievement (Oral Presentation). 4th International Conference on Education, 26-28 June 2015, St. Petersburg Christian University, Russia.

 • Uzun, N. & Keleş, Ö. (2015). Conceptual Changes Observed in Pre-Service Teachers about Sustainability (Poster), Third International Conference on Sustainable Development, 5-6 June 2015, Rome, Italy.

 • Kışoğlu, M., Keleş, Ö. & Uzun, N. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Çöp Atıklar ve Geri Dönüşüm Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Davranışları ve Okullardaki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (Aksaray İli Örneği), (Poster), 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Bildiri Özet Kitabı, Cilt I, 1295.

 • Keleş, Ö., Uzun, N. & Varnacı Uzun, F. (2013). The Effects of Science School Projects on Graduate Students’ Attitudes towards Astronomy (Oral Presentation), The 2nd Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society, 19-21 December 2013, Hong Kong.

 • Uzun, N., Keleş, Ö. & Varnacı Uzun, F. (2013). The Effects of Science School Projects on Graduate Students’ Self-Efficacy Beliefs about Teaching Astronomy (Oral Presentation), The 2nd Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society, 19-21 December 2013, Hong Kong.

 • Mahanoğlu, S. & Uzun, N. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuvarına Yönelik Tutumları: Aksaray Üniversitesi Örneği (Sözlü Sunum), 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 26-28 Haziran 2013, Trabzon.

 • Keleş, Ö., Varnacı Uzun, F. & Uzun, N. (2012). Investigation of Changes of Pre-service Teachers’ Opinions about Environmental Education with Drawing Analysis (Oral Presentation). 3rd International Science, Technology and Engineering Conference, 13-15 December 2012, Dubai.

 • Uzun, N., Keleş, Ö., & Varnacı Uzun, F. (2012). The Effects of Nature Education Project on the Environmental Sensitivity (Oral Presentation). 3rd International Science, Technology and Engineering Conference, 13-15 December 2012, Dubai.

 • Uzun, N. (2012). Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim: Örnek Uygulamalar ve Ölçekler (Mini Sempozyum), Mini Sempozyum Genel Başlığı:  Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim: Nereden Başlanmalı?, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.

 • Uzun, N., Kılıç, D., Keleş, Ö. & Sağlam, N. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Laboratuvar Uygulamaları Projesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde. 

 • Atlı, K., & Uzun, N. (2012). Biyoloji, Kimya, Sağlık Bilgisi ve Coğrafya Derslerinin Çevresel Düşünce, Davranış ve İlgi Değişkenlerini Yordama Düzeyleri (Sözlü Sunum), X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde. 

 • Keleş, Ö., Varnacı Uzun, F. & Uzun, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Çevre Kavramları Hakkında Kavramsal Değişimlerinin Kelime İlişkilendirme Testi İle Araştırılması (Sözlü Sunum), X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.  

 • Değerlier, V., Doğru, A. & Uzun, N. (2012). Özel Okulda ve Devlet Okulunda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma, III. Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), 12 -13 Ekim 2012, Nevşehir.

 • Keleş, Ö. & Uzun, N (2011). Yükseköğretim Kurumlarında Sürdürülebilir Kampüs Yol Haritası, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011). 27-29 Mayıs 2011, İstanbul.

 • Varnacı Uzun, F., Uzun, N., Keles, Ö. (2010). Use of Learning Diaries In a Nature Education Project as an Evaluation Tool. (Oral Presentetaion) International Conference of Education, Research an Innovation (ICERI2010), Conference Proceedings, ISBN: 978-84-614-2439-9, 15th-17th of November 2010, Madrid-SPAIN.

 • Varnacı Uzun, F., Uzun, N. ve Keleş, Ö. (2010). Ihlara Vadisi (Aksaray) ve Çevresinde Doğa Eğitimi 2009. (Sözlü Sunum) Ekoloji 2010 Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

 • Uzun, N., Varnacı Uzun, F., Keles, Ö. (2010). Ihlara Vadisi (Aksaray) ve Çevresinde Doğa Eğitimi Projesi’nin Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincine Etkisi. (Sözlü Sunum) IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

 • Uzun N., Özsoy S. ve Keleş Ö. (2009). Öğretmen Adaylarının Biyolojik Çeşitlilik Kavramına Yönelik Görüşleri, 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-8 Ekim 2009, Nevşehir Üniversitesi, NEVŞEHİR.

 • Keleş Ö., Uzun N. ve Özsoy S. (2009). Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzlerinin Hesaplanması ve Değerlendirilmesi, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1- 3 Ekim 2009, Ege Üniversitesi, İZMİR

 • Özsoy S., Keleş Ö. and Uzun N. (2009). Methodological and Statistical Errors Found in Master's Theses Written in the Field of Science Education. The First International Congress of Educational Research, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1-3 May 2009, ÇANAKKALE

 • Uzun N., Sağlam N. and Varnacı Uzun F. (2008). The Role of the Applied Environmental Education on Environmental Awareness for a Sustainable Development (Oral Presentation) XIII. IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development, September, 21-26, 2008, İZMİR-TURKEY.

 • Ekici G., Denizoğlu P. ve Uzun N. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda ve Özel Dershanelerde Görevli Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretmen İletişim Davranışlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Karşılaştırılması. (Sözlü Bildiri) 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01-03 Eylül 2008, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi-SAKARYA

 • Uzun N. (2007). İlköğretimde Uygulamalı Çevre Eğitimine Bir Örnek. (Poster Bildiri) VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, İnönü Üniversitesi, MALATYA.

 • Uzun N. ve Sağlam N. (2007). Anadolu, Meslek, Süper ve Normal Liselerdeki Öğrencilerin Çevre Bilincinin Değerlendirilmesi. (Sözlü Bildiri) VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, İnönü Üniversitesi, MALATYA.

 • Ekici G. ve Uzun N. (2007). İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının ve Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algılarının Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerine Göre İncelenmesi. (Sözlü Bildiri) 1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2007, Bildiri Özetleri Kitabı, 137s., ÇANAKKALE.

 • Uzun N. ve Sağlam N. (2007). Çevreye Yönelik Bilgi ve Tutumun Ailenin Gelir Seviyesi ve Birey Sayısı Açısından İncelenmesi. (Sözlü Bildiri) 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TOKAT

 • Uzun N. ve Sağlam N. (2007). Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çevre Bilgisi ve Tutum Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, (Sözlü Bildiri) 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TOKAT

 • Uzun N. ve Varnacı F. (2007). Evaluation of the Environment Protection Education Projects in the Specially Protected Areas in Turkey. (Poster Presentation) International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near East University, 19-24 February 2007, Nicosia-Northern Cyprus, 374p.

 • Uzun N. ve Sağlam N. (2006). Orta Öğretimde Çevreye Yönelik Bilgi ve Tutumun Öğrenci Profiline Göre Değerlendirilmesi. (Sözlü Bildiri) XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 13-15 Eylül 2006, MUĞLA.

 • Uzun N. ve Sağlam N. (2006). Orta Öğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına ve Akademik Başarılarına -Çevre ve İnsan- Dersi ile Gönüllü Çevre Kuruluşlarının Etkisi. (Sözlü Bildiri) VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 07-09 Eylül 2006, ANKARA.

 • Uzun N. ve Sağlam N. (2006). Orta Öğretim Öğrencilerinin Çevre Eğitim Programları Hakkındaki Görüşleri. (Poster Bildiri) VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 07-09 Eylül 2006, ANKARA.

 • Özdemir O. ve Uzun N. (2006). Yeşil Sınıf Modeline Göre Yürütülen Fen ve Doğa Etkinliklerinin Ana Sınıfı Öğrencilerinin Çevre Algılarına Etkisi. (Sözlü Bildiri) Uluslararası Katılımlı Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 27-30 Haziran 2006, K.K.T.C.

 • Uzun N. ve Sağlam N. (2005). Orta Öğretim Kurumlarında Çevre Eğitimi ve Öğretmenlerin Çevre Eğitim Programları Hakkındaki Görüşleri. (Sözlü Bildiri) XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 573-579 s., 28-30 Eylül 2005, DENİZLİ

 • Uzun N. ve Sağlam N. (2003). Orta Öğretim Biyoloji Programında Genetik Konularının Değerlendirilmesi ve Öğrencilerin Genetiğe İlgisinin Saptanması. (Sözlü Bildiri) XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bildiriler Kitabı 2323-2342s., 15-18 Ekim 2003, ANTALYA

 

 

 KİTAP:

 

 

TEZLER: